Rekkefølgen

Skriv ut
Logo_post_gymtrollSted: Inne/ute
Antall: 8-30
Utstyr: Benker eller lignende til å stå på, oppgaver til elevene.

Deltagerne deles i grupper/lag og hver gruppe skal stå ved siden av hverandre over en lang benk. En av elevene er «læreren» i denne leken. «Læreren» bestemmer hvilken oppgave lagene skal gjøre, som f.eks. høyde fra lavest til høyeste, alder, alfabetet osv. Når laget vet hvilken rekkefølge de skal stå i må deltakerne bytte plass, men de kan ikke gå av benken. Hvis en eller flere deltakere faller av benken, da må denne gruppen få en ny oppgave og begynne helt på nytt. Den første gruppen som klarer å plassere alle i riktig rekkefølge har vunnet.

Variant:
Det kan også brukes med ord og tall. Da skal man skrive ut ark med bokstaver eller matteoppgaver og gruppen må finne ut hvilket ord/oppgave de kan forme/løse. Egner seg meget godt som en lek og lær aktivitet.

Lukk meny