Transportstafett

Beskrivelse

Skriv ut
  • Klassen deles i lag, med minst 5 elever på hvert lag.
  • Hele laget transporterer en elev en viss strekning.
  • Hver elev skal transporteres.
  • Det laget som først har transportert alle, har vunnet.

Tilleggsinformasjon

Bevegelsesmiljø

Åpen plass, Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Stafetter

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Lukk meny