Toget

Beskrivelse

Skriv ut
Lag 3–5 ”stasjoner” (grupper på 3–5 personer)
Stasjonene markeres med kjegle. Kjeglene settes slik at det løpes i en rund løype.

Førstemann som er lokomotivet i hver gruppe løper en runde, kobler så på en ”vogn” en annen elev på gruppa, slik at de løper to (hånd i hånd) i neste runde. Koble så en ny vogn for hver runde , helt til stasjonen er tom. Når hele toget har løpt en runde , kobles lokomotivet fra mens de andre fortsetter å løpe. Deretter kobles det fra en og en vogn til den siste er tilbake på stasjonen.

Tilleggsinformasjon

Målgruppe

3 – 5 år, 1. – 4. trinn

Bevegelsesmiljø

Åpen plass, Gymsal/idrettshall

Basistrening

Grunnleggende bevegelser

Leker og stafetter

Lek

Utstyr

Kjegler

Lukk meny