Symmetriøvelser

Beskrivelse

Skriv ut
Symmetri: gjøre likt på begge sider. Tenk at kroppen deles i to fra toppen av hodet og ned til gulvet.

Hopp på stedet. 10 rep.

  1. Hopp med ben og armer ut/inn. 10 rep.
  2. Engler i snøen (på rygg). 10 rep.
  3. Engler i snøen (på mage). 10 rep.

Kryssbevegelser: De to delene av hjernen vår (høyre/venstre) styrer forskjellige deler.

Den ene delen av kroppen skal kunne gjøre en ting, mens den andre delen av kroppen skal kunne gjøre noe annet.

F.eks. kan du dreie et ark mens du klipper i det.

For at kroppen vår skal kunne fungere godt sammen, må disse delene samarbeide.

  1. Løft og bøy venstre kne mot høyre albue. 15 rep.
  2. En hånd på hodet i en sirkel, mens en på magen opp og ned. 15 rep.
  3. Trillebår.
  4. Motsatt arm og ben. (Venstre ben/høre arm). 5 rep.

Speiling: Øvelse to og to. Herme etter bevegelser. Poenget er å gjøre det samme som den andre. Stå mot hverandre. Annenhver gang.

Statue: To og to. Stå rett opp og ned. Den andre skal forme en skulptur ved å lage ulike stillinger med armer, ben, kropp og hode. Til slutt skal den som er statuen fortelle hvordan han eller hun ser ut. Bytte på.

Tilleggsinformasjon

Bevegelsesmiljø

Åpen plass, Fjell, skog og mark, Gymsal/idrettshall, Snø/is

Flerfaglige aktiviteter

Regne, Samhandling

Leker og stafetter

Lek

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Lukk meny