Stoppeklokka

Beskrivelse

Skriv ut
Elevene jobbet i par
De bruker en stoppeklokke for å finne ut hvor lang tid de brukte på ulike øvelser/stasjoner. Her kan man sette at en elev passer stoppeklokka. Sett tid de skal passe på f.eks jobbe 1. minutt med å hoppe tau o.l.

Eksempel på øvelser:

  • Planken
  • Hoppe tau
  • Sprette/dabbe ball
  • Jogge på tjukkasen
  • Stå som Supermann (Stå på et ben med den ene armen fremover, som du flyr som superman)

Kompetansemål etter 4. årssteget
Måling
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • Gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om resultata og vurdere om dei er rimelege

Tilleggsinformasjon

Basistrening

Beveglighet, Grunnleggende bevegelser, Koordinasjon, Styrke, Utholdenhet

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Flerfaglige aktiviteter

Digital kompetanse, Kommunikasjon, Regne, Samhandling, Utforske og skape

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Utstyr

Stoppeklokker til hver stasjon, Matter, Tjukkas, Hoppetau, Håndballer o.l.

Lukk meny