Levere ball-stafett

Beskrivelse

Skriv ut
  • Klassen deles i lag.
  • Elevene på laget lager en rekke, hvor de sitter/ ligger med god avstand bakover, men de må kunne nå ballen fra eleven foran.
  • Den første eleven på hver rekke får en ball, på signal leverer man ballen bakover med hendene/ bena.
  • Når den siste på rekka har fått ballen, løper denne eleven fram, setter seg ned og leverer ballen bakover til neste elev.
  • Elevene flytter seg bakover for å gjøre plass til eleven som har ballen, slik at alle skal være gjennom dette en gang.

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Ballek

Bevegelsesmiljø

Åpen plass, Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Stafetter

Utstyr

Ball

Lukk meny