Hitman

Beskrivelse

Skriv ut
  • To elever får softball og forsøker å stikke ut de andre elevene.
  • De to elevene plasserer seg på midtstreken, resten av klassen tar oppstilling på den ene siden av gymsalen.
  • På signal skal klassen forsøke å komme seg over til den andre siden uten å ha blitt truffet.
  • De som blir truffet er ute av spillet.
  • Dette fortsetter til det står en elev igjen, denne eleven er dermed blitt ”Hitman”

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Ballek

Bevegelsesmiljø

Åpen plass, Gymsal/idrettshall

Målgruppe

5. – 7. trinn, 8. -10. trinn

Utstyr

Softball

Lukk meny