Fuglene er sultne

Beskrivelse

Skriv ut
Lag fire «reir», ett i hvert hjørne. Fuglene (spillerne) fordeler seg på de ulike reirene. Alle har hver sin kølle.
På midtbanen ligger en mengde «mat» (baller), som fuglene skal løpe og hente på signal.
Maten frakter de hjem ved å føre én og én ball fra midten og helt tilbake til reiret. Når det er tomt for mat, skal fuglene tilbake til reiret og telle hvor mange baller de har samlet.
Det laget som har flest, vinner. Så er det om å gjøre å legge all maten tilbake på plass på samme måte. De som er ferdige først, vinner.

Denne øvelsen stimulerer overblikk og ballkontroll i fart. Det er viktig at spillerne ser opp, slik at de ikke kolliderer. De som samler inn færrest baller, vinner som regel tilbakelegingen. På den måten får alle en følelse av mestring.

Tilleggsinformasjon

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn, 8. -10. trinn

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Basistrening

Koordinasjon

Ballaktiviteter

Balltilvenning, Innebandy

Utstyr

Innebandykøller, innebandyballer

Lukk meny