Fraktalgeometri

Fraktalgeometri – et tverrfaglig opplegg med matematikk, KH, samfunnsfag og KRLE.

Beskrivelse

Skriv ut
Elevene lærte først om pyramider i samfunnsfagstimen og KRLE- timen. Videre lærte de om fraktaler i matematikktimen. Så kombinerte vi disse to temaene.

Fraktaler:
En fraktal er en form der hovedformen gjentas i mindre og mindre størrelser inne i seg selv.

NRKskole – fraktalgeometri

Matematisk beskrivelse av en pyramide:

 • Det er en romlig figur som kan ha en kvadratisk grunnflate eller en annen mangekant.
 • Når grunnflaten er en trekant, kalles figuren et tetraeder.


Tetraeden består av fire likesidete trekanter:

 • Tetra betyr fire og forteller at tetraederet består av fire flater.
 • Tetraederet stod for ilden. Det heter pyros på gresk. Det ga pyramiden sitt navn.
 • Tetraeder er de minste av de regulære romlegemer.


Teknologi og design:

Hvert par har pinner og strikker.

Lag en firkant:

 • Hva slags firkant er det?
 • Er den stabil? Hvorfor/hvorfor ikke?


Lag en kube.

 • Er denne stabil?


Lag en trekant.

 • Er denne stabil?
 • Hva slags trekant er det? – Hvilke egenskaper har den? (vinkler, hjørner, lengder, areal, omkrets)


Lag et tetraeder.

 • Hvor mange pinner trenger vi?
 • Hva er egenskapene til tetraeden? (rotasjoner, hjørner, lengder, overflate og volum)


Matematiske utfordringer:

 • Tell tetraeder og finn antall i ulike størrelser.
 • Regn ut volum, areal og omkrets.
 • Finn trekanttall, tetraedertall, kvadrattall, pyramidetall og beskriv disse med matematiske uttrykk. Sammenhengen mellom ulike figurtall kan visualiseres med melkekorker.
 • Trekanttall + trekanttall = tetraedertall
 • Kvadrattall + kvadrattall = pyramidetall


Tetraederfraktal og målestokk

 • Det minste tetraederet er bygget i målestokk 1:4 i forhold til det store.
 • Arealmålestokk blir da 1:16. Da er den minste trekanten av sideflatene en sekstendel av den største trekanten.
 • Volummålestokk blir 1:64. Det minste tetraederet blir volum 1:64 av det største tetraederet. Det betyr at det minste tetraederet er 1:8 av den mellomstore og den blir 1:8 av det største tetraederet.

 

Fraktalgeometri – et tverrfaglig opplegg med matematikk, KH, samfunnsfag og KRLE.

LK06 etter 2., 4. og 7. trinn:

 • Kjenne igjen tredimensjonale figurer
 • Kjenne igjen egenskaper og kunne bygge noen av de enkle figurene

LK06, Samfunnsfag:

 • plassere tidlege elvekulturar på kart og tidsline og presentere sentrale trekk ved dei
 • gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei
 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart
 • gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet og kultur

 

5/5 (31)

Tilleggsinformasjon

Utstyr

Fargeblyanter og strikk, Pinner og strikk

Flerfaglige aktiviteter

Kommunikasjon, Regne, Samhandling, Utforske og skape

Lukk meny