Ferdig opplegg 09

  • Matte/ rockeringsisten
  • Hinderløype
  • Sanseøvelse

Beskrivelse

Skriv ut
Hensikten med og verdien av aktivitetsøvelsen: Utføre basisferdigheter i individuell idrettsaktiviteter, med og uten bruk av apparater og småredskaper.
Tid: 60 minutter
Miljø/Anlegg: Inne

1. Matte/ rockeringsisten
Legg ut matter og rockeringer med passe avstand rund i salen. Mattene og rockeringene skal ligge med en slik avstand at elevene klarer å hoppe fra den en til den andre.
En eller to elever har sisten og det er ikke lov å tråkke på gulvet. Blir du tatt, blir sisten overlevert til den som blir tatt. Kan variere med at de som blir tatt går ut. (Kjør flere runder).

2. Hinderløypa
To og to jobber sammen. Jobber seg gjennom løypa sammen, de må samarbeide. Hvis dette blir vanskelig å få til så kjør apparatsisten. Dvs sett ut apparatene rundt i salen. Fungerer som vanlig sisten, men det er ikke lov å være i gulvet.

3. Sanseøvelser

  1. To og to står med ansiktet mot hverandre, med ca en halv meters avstand. Alle parene står på rekke, på langs nedover salen. En person skal med lukkede øyne løpe mellom personene, og stole på at de andre trekker seg unna.
  2. Stå på en fot med åpne øyne. Prøv det samme med lukkede øyne.
  3. To og to sammen. Den ene eleven i paret står langs linja på basketballbanen. Den andre eleven skal med lukkede øyne gå rundt i salen. Den eleven som står og beveger seg langs linja utenfor basketballbanen skal styre den elevene som går med lukkede øyne. Si høyre/ venstre/ rett frem osv. Pass også på at eleven ikke går i veggen. Her er det viktig å lytte til par- kameratens stemme.

Tilleggsinformasjon

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Lek, Sisten

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Utstyr

Diverse apparater, rockeringer, matter

Lukk meny