Ferdig opplegg 05

 • Tråkke på beina
 • Evighets-stikkball
 • Bøtteball
 • Individuell ballbehandling

Beskrivelse

Skriv ut
Hensikten med og verdien av aktivitetsøvelsen: Kunne bruke grunnleggende teknikker og enkel taktikk i noen utvalgte lagidretter.
Tid: 60 minutter
Miljø/Anlegg: Inne

1. Tråkke på beina
Denne leken er med for at elevene skal lære seg at de burde ha sko på beina når de har gym.
To og to sammen. Stå med ansiktet mot hverandre og hold hverandre på skuldrene. Man skal prøve å tråkke hverandre på beina og da får man sisten. VIKTIG at man setter opp de som ikke har sko, med de som har sko.

2. Evighets-stikkball

Her er det alle mot alle. Elevene beveger seg fritt rundt i gymsal. Lærer starter med å kaste inn 2 stk baller. Her er det om å gjøre å ta ballen og kaste på en annen. Blir man stukket så setter man seg ned på rumpa. For at man skal bli fri må man prøve få tak i en ball fra der man sitter og kaste til en annen som sitter. Lærer kaster inn flere baller etter hvert slik at aktiviteten blir enda mer intenst + kaotisk

3. Bøtteball
Del i to lag. Et av lagene har vester. Sett en benk på tvers på hver side av salen (ca ved straffemerket til basketballkurven). En elev fra hvert lag velges til å stå på benken med ei bøtte og lignende. Denne eleven står altså på motsatt side av sitt eget lag, altså han er på en måte basketkurven. Det benyttes en ball og poenget er å kaste ballen slik at den treffer oppi bøtta som medeleven holder (altså han som står på benken). Faller han ned av benken blir det ikke poeng. De som spiller på banen har kunn lov til å ta tre skritt før de må kaste videre, eller score opp i bøtta. Førstemann til 10 vinner. Kjør flere runder

4. Individuell ballbehandling

 1. Stussing av ball innen et avgrenset område. Fra stort til lite.
 2. Hilse på hverandre mens en stusser/ fører ballen.
 3. Legge seg ned på gulvet og opp igjen mens en stusser ballen.
 4. Oppstilling parvis rygg mot rygg. Ballen leveres henholdsvis høyre, venstre, over og under.
 5. Rygg mot rygg. Ballen kastes litt opp og framover. Partner tar i mot.
 6. Stuss ballen i bakken/ kast opp ballen prøv å dempe den mellom dere.
 7. Få ballen fra bakken og opp til hode uten å berøre den med hendene, to og to.
 8. Avslutter med sisten: To og to har ballen mellom dere. Et par starter med sisten, de andre løper med ball i mellom seg. Blir du tatt, har de sisten. Bytt mellom mage og rygg.

 

Tilleggsinformasjon

Ballaktiviteter

Ballek, Balltilvenning

Basistrening

Koordinasjon

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Leker og stafetter

Lek

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn, 8. -10. trinn

Utstyr

Softball, Ball som spretter til hver elev

Lukk meny