Ferdig opplegg 02

  • Kanadisk kanonball
  • Harejakt
  • Fangen
  • Fotball
  • Rompefotball

Beskrivelse

Skriv ut
Hensikten med og verdien av aktivitetsøvelsen: Elevene skal utføre varierte aktiviteter som bygger opp kroppen på ulike måter. Kunne bruke grunnleggende teknikker og enkel taktikk i noen utvalgte lagidretter.
Tid: 60 minutter
Miljø/Anlegg: Ute, kan også gjennomføres inne med få endringer i hoveddel.
Utstyr: 8 stk. ball myk, 8 stk. kjegle, klassesett vester

1. Kanadisk kanonball

Del klassen i to. hver gruppe får med seg 4 kjegler og fire baller. Marker en firkant. Gruppa selv bestemmer 4. Stk som starter på utsiden av firkanten. Om og gjøre ikke bli stukket av ballen. ”POL” er ikke lov. De som er inne i ringen kan også ta ballen og skyte på de 4 på utsiden. Ved treff, bytt plass.

2. Harejakt

En elev er jeger og blir merka med bånd. Resten er harer og har foreløpig sitt merkebånd i hånda. Jegeren stikker harene, hode er stikkfritt. Så lenge den første jegeren er alene, får han løpe med sin ball. Så snart han Vester til alle
får hjelp av andre er dette forbudt. Harene tar på seg vester ettersom de blir jegere.

3. Fangen

Ca 5. Pers på hvert lag. 4 av de holder rundt hverandre og 1 står med ansiktet mot de andre. Han skal prøve å fange den bakerste personen på rekka. De andre skal selvfølgelig hindre ham i det.

4. Rompefotball og fotball

Del gjerne klassen i to og la den ene gruppa spille i bingen/bane, og den andre spille rompefotball på utsiden. I bingen skal det settet opp et lite mål med to kjegler inne i det store målet. Det er bare lov å score langs bakken på det lille målet og med hode/ volley på det store målet Rompefotball spilles på en liten bane satt opp med kjegler. Dette er slitsomt.

5. Modelleire

Del klassen i to. Hver gruppe fordeler seg på en rekke på hver sin side. Den ene gruppa lukker øynene og står med ryggen til den andre gruppa. Gruppa som har øynene åpne henter hver sin elev ”modelleireklump” og skal
ta den med og forme den til hva du vil. Når det er gjort finner den som har formet klumpen seg en plass og former seg selv i nøyaktig samme stilling. Når det er gjort kan modelleireklumpene lukke opp øynene og finne den som har formet deg.

5/5 (1)

Tilleggsinformasjon

Bevegelsesmiljø

Åpen plass, Gymsal/idrettshall

Ballaktiviteter

Ballek

Basistrening

Grunnleggende bevegelser, Koordinasjon, Styrke, Utholdenhet

Leker og stafetter

Lek, Stafetter

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn, 8. -10. trinn

Utstyr

8 stk. ball myk, 8 stk. kjegle, klassesett vester

Annet

Kan også gjennomføres inne med få endringer i hoveddel.

Lukk meny