Erteposestafett

Beskrivelse

Skriv ut
  • Klassen deles i lag.
  • Lagene får hver sin ertepose.
  • Førstemann plasserer erteposen på hodet, på signal løper elevene en viss strekning.
  • Stafettpinnen går videre ved at nestemann plasserer erteposen på hodet og løper.

Variant: Ertepose på hodet, samtidig sprette en ball/ føre en ball.

Tilleggsinformasjon

Leker og stafetter

Stafetter

Bevegelsesmiljø

Gymsal/idrettshall

Målgruppe

1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn

Utstyr

Erteposer

Lukk meny