Paradis volleyball

Skriv ut
Sted: Inne/uteLogo_post_gymtroll
Antall: 3-5 per lag
Utstyr: Ball med sprett, lavt volleyballnett eller benker.

Paradis volleyball kan dere leke i en gymsal eller ute på asfalt. Dere trenger en bane på størrelse med en kanonballbane. Dere kan bruke en lett stor ball som spretter. Banen deles i to med nett eller benker. Det er kun på den ene siden man kan få poeng (poengfeltet). I dette feltet starter 3-5 spillere. I det andre feltet står utfordrerene. De øvrige spillerne står utenfor banen og venter til det er deres lag sin tur å bli utfordrer. Det spilles med vanlige volleballregler, bortsett fra at ballen kan sprette en gang i bakken, dersom den spretter to ganger i bakken er den ute. Ballen serves og spillet er i gang. Dersom laget som står i poengfeltet vinner serve får de ett poeng og blir stående. Utfordrerne byttes ut med et nytt lag. Dersom det var utfordrerene som vant serven er det ingen som får poeng. Da ryker de som spilte i poengfeltet ut og må vente på tur, utfordrerne rykker inn i poengfeltet og det nye laget blir utfordere. Det laget som får flest poeng før friminuttet/timen/perioden er omme har vunnet

Lukk meny