Levende opplæring

Barn under press
Noen barn går på SFO både før og etter skoletid. Mange er på skolen fra kl 7 til 17. Deretter kan det være TV og data hjemme. Det blir lite tid til annet, og lite kontakt med foreldrene, som òg er slitne etter stressende arbeidsdager.

Jeg synes synd på ungene. Jeg har lyst til å ta dem med ut for å få oppleve naturen, samfunnet og livet. Besteforeldrene, den frie leken og naturen er tatt ifra dem. «Livets skole» er tatt bort.

Les mer om levende opplæring på alternative arenaer