Lek og læring 4 – Tall

Skriv ut
Øvelse 1.

 • ”Ti`er kameratene”: To og to sammen.
 • Den ene personen sier 5, stusser ballen 5 ganger og kaster den deretter til den andre i paret.
 • Den andre personen må også stusse 5 ganger for at svaret skal bli 10.
 • Ballen kan kastes i lufta, i veggen, det kan klappes osv.
 • Bruk også minus og deling, større tall osv.

Øvelse 2.

 • To og to. En viser med armbevegelser tegnene større enn (>), mindre enn (<) og er lik (=).
 • Dersom denne personene signaliserer for eksempel (=), skal den andre i paret for eksempel hoppe, kaste ballen i veggen eller lignende 5 ganger på den ene siden og 5 ganger på den andre siden.

Øvelse 3.

 • Kjempehoppet: Begge i paret hopper 5 ganger hver.
 • Den ene starter og hoppe 5 ganger. Den andre hopper 5 hopp fra nedslagsfeltet til den første.
 • Varier hoppmåte (jamfot, en fot) og se hvilken hoppmåte som fører lengst frem.
 • Kan også gjøres med ball, kommer man lengst med og hopp og stusse ball samtidig eller kommer man lengst med å gå og stusse høyt/ lavt samtidig?
Lukk meny