Lek og læring 3 – Form og rom

Skriv ut
Øvelse 1.

 • Spre redskaper med ulik form rundt i rommet.
 • Legg redskaper for eksempel erteposer – firkant, ball – rund, pinner – lang.
 • Legg redskapene i noe av samme form.
 • Samarbeid to og to, ikke bruk hendene.
 • Ta med 3 ting med ulik form.

Øvelse 2.

 • Legg gjenstander utover gulvet.
 • Alle kryper, hopper, gå med museskritt bort til noe av en bestemt form, for eksempel noe som er rundt, firkantet osv.
 • Alle finner den gjenstanden de selv la ut for eksempel en ertepose eller ballen.
 • På signal skal alle bytte plass med noen som har en gjenstand med en annen form.

Øvelse 3.

 • Arbeid med motsetninger. To og to samrbeider om å gjøre motsatte bevegelser. (den ene er smal, den andre er bred, en går med lange skritt og den andre med korte skritt, en går fremover og den andre bakover, en er på maven og den andre på ryggen osv.)
 • Hva betyr motsatt?

Øvelse 4.

 • Arbeid med rombegreper inn i, over, under, ved siden, fremfor, bak, på, inntil, langs osv.
 • Bruk apparater.

Øvelse 5.

 • Del i grupper på 8 – 10 personer.
 • På signal skal gruppen danne en sirkel, firkant, sekskant, trekant osv.
 • Prøv å lage bokstaver.
 • Flere grupper kan danne hver sine bokstaver og til sammen lage et ord.

Øvelse 6.

 • På signal gå sammen, for eksempel 2, 3, 4 eller 5 personer.
 • Man kan også si gå sammen 3 + 2 personer eller 5 – 1 person.
 • Videre kan man angi med klapp hvor mange personer som skal gå sammen i en gruppe (3 klapp = 3 personer).
 • Etter hvert begrenses antall kroppsdeler som kan være i gulvet.

Lukk meny