Lek og læring 2 – Fargelek og sortering

Øvelse 1.

  • Legg baller, erteposer og lignende i en rokering av samme farge.
  • Varier fraktmåte for eksempel gå, hopp med ertepose/ ball mellom bena, legg den på hodet, legg den inne i hånda uten å gripe.
  • Samarbeid to og to.

Øvelse 2.

  • Spre baller av ulik størrelse rundt i rommet, for eksempel 3 størrelser.
  • Legg de minste i en ring, de mellomstore i en annen ring og de største i en tredje ring.