Lapplek

Skriv ut
logo.pngGjem lapper under steiner, i busker, skjult i greiner osv. Hver lapp har et postnummer og en beskrivelse av hvor neste lapp ligger. På startstedet ligger den første lappen lett synlig. To og to starter sammen med litt avstand til neste par. Det er om å gjøre å finne lappene uten å avsløre noe for dem som kommer bak. På den siste lappen står det et stikkord som skal sies til den som leder leken, for å komme i mål.

Varianter:Lappene kan også inneholde mattestykker, norskoppgaver, engelskoppgaver eller andre fag som man må løse underveis.

Lukk meny