Kongen over gata

Skriv ut
Fra 4 deltakere, gjerne mange.

Finn en husvegg eller et gjerde med en åpen, utrafikkert plass foran. Lag en strek på bakken parallelt med husveggen ca 10 meter unna, bak der er «fristedet». Lag en strek til, midt mellom fristedet og husveggen. Dere kan elle om hvem som skal være «konge» først.
«Kongen» skal stå med ryggen inntil veggen. Alle de andre står på fristedet og blir enige om hva de skal forestille. Hvis de f.eks. skal være «aper» – går de alle fram til midtstreken. Uten å bruke lyd skal de nå gjøre grimaser og bevegelser (mime) som om de er aper. Kongen roper hva han tror de er, og løper fram for å fange en av dem. Hvis kongen gjetter feil, får han ikke ta noen, men hvis han har rett, må alle skynde seg og løpe mot fristedet for ikke å bli tatt. De som er kommet trygt tilbake, finner nå på en annen ting de skal forestille.
Dere kan enten «være» noen. f.eks. et dyr, en klovn, en jåledame e.l. Eller «gjøre» noe f.eks. snekre, bake, spille gitar. Rop til kongen: «Hva er vi?» – hvis dere «er» noe. Eller: «Hva gjør vi?» – hvis dere «gjør» noe.
Hvis kongen tar en fange, blir denne også konge, og det er to som fanger. Slik blir det flere og flere konger for hver omgang, og færre som kan mime. Den siste som blir tatt, har vunnet og får bli ny konge.

Lukk meny