Kinestetisk sans – bevegelsessans, muskelsans

Skriv ut
Øvelse 1.

 • En person modellerer en annen person.
 • Den som blir modellert skal lukke øynene mens modellering pågår og etterpå skal stillingen beskrives.

Øvelse 2.

 • Leirklumpen: Halve gruppa stiller seg med ansiktet mot en vegg.
 • De som er igjen skal gå å finne seg en tilfeldig person (leirklump) som de skal forme.
 • Personen som er leirklump skal lukke øynene under formingen.
 • Når formingen er ferdig skal den som har formet løpe og stille seg et annet sted i rommet i nøyaktig samme stilling.
 • Den som har blitt formet skal finne igjen personen som formet.

Øvelse 3.

 • To og to. Den ene stiller seg bak den andre og holder rundt midjen til den foran.
 • Den som står fremst har armene langs kroppen slik at de også blir med i grepet til den andre.
 • Den fremste skal prøve å slite seg ut av grepet.
 • Den som holder vil ikke gi slipp.

Øvelse 4.

 • To og to. Den ene ligger på ryggen. Den andre berører ulike steder på kroppen.
 • Den som ligger på ryggen skal stramme musklene som berøres.

Øvelse 5.

 • Bevegelseshistorie – lærer forteller en historie.
 • Gjør bevegelsene som historien fordrer.

Lukk meny