Kinesisk Rundball

Skriv ut
Sted: Inne eller ute
Antall: 6-20
Utstyr: En ball

Alle mot alle. Gruppen står i en sirkel med ca. 1,5 meters avstand mellom hverandre. En starter med ballen og sender den videre til nestemann. Hvis en deltaker mister ballen i bakken, eller kaster den så den blir vanskelig å ta i mot, må han/hun plukke opp ballen, gi den videre og løpe en runde på yttersiden av sirkelen. De andre sender ballen så fort de kan, og prøver å få den rundt sirkelen før den som løper er tilbake på plassen sin. Dersom de klarer dette er den som løper ute. Klarer han/hun å rekke tilbake på plassen sin før ballen er han/hun med videre i leken. Sånn fortsetter man til det står igjen en vinner!

Lukk meny