Kastestafett variasjoner

Skriv ut
logo.pngDen første i rekken kaster ballen til ballfordeleren, vedkommede som kastet ballen setter seg på huk slik at nestemann mottar ballen, slik fortsetter det til sistemann er ferdig i gruppe.

Førstemann som kaster ballen til ballfordeleren løper bakerst i køen og køen rykker frem til hans plass ved streken som er satt. når nestemann har kastet, løper han bakerst i køen og samme skjer på nytt. Da er det om å gjøre å holde på lengs mulig uten at det blir kaos i laget. holder laget på lenge kan ballfordeleren øke tempoet litt på ballen slik at laget må forflytte seg fortere.

Annen hver person skal motta ballen og sette seg ned, hvis det da er seks stykker i rekka skal nummer to, fire og seks etterhvert som de får ballen kaste den tilbake til ballfordeleren og når sistemann har motatt ballen og kastet den tilbake skal nummer en, tre og fem gjøre det samme. Motta ballen fra ballfordeleren og kaste den tilbake for så og sette seg ned slik at neste kan motta ballen.

Øke avstanden mellom ballfordeler og gruppen. Gruppen kan fange ballen på andre måter en gitt. Foreksempel med bare en hånd, men da må det også brukes en ball som alle har mulighet å fange.

Lukk meny