Hoppe tau med kort tau

Skriv ut
Beskrivelse

Hoppetau kan være spennende og utfordrene. Ved å variere måten en hopper på kan en utfordre elevene til å lære seg nye måter å hoppe på. Her er noen eksempel på dette.

1. La elevene prøve å hoppe med ulike beinstillinger. Utfordre dem til å finne på egne måter å holde beina på. Dette vil gjøre utfordringen mer spennende.

2. La elevene etterhvert som de får kontroll på hoppingen prøve å sveive toganger pr. hopp.

3. Gå sammen to og to elever og la de hoppe sammen i et tau. Der kan en etterhvert gjøre de samme tingene som i pkt 1.

4. Sitte på huk og hoppe. Hoppe med knærne vekselsvis fra side til side

5. Fra side til side med fart fremover. Kan også prøve bakover hvis en ønsker å øke vankselighetsgraden.

6. Bevege seg rundt og hoppe over natulige eller tilrettelagte hinder mens tauet er i sving hele tiden Kan også leke hermegåse med det samm. da går to og to sammen, der en følger en rute og den andre følger etter.

Lukk meny