Hoppe tau: Langtau regelleker

To elever svinger tauet mens de andre hopper. Svingingen bør gå på omgang slik at alle får hoppe like mye.

Tauet skal svinges jevnt og uten stopp mellom hver elev.

Regler:

Finbeck og Fia på landevien dro

Finnbeck hadde støvler

Og Fia hadde sko

Rett som det var måtte Fia å¨do,

Mens Finbeck sto utenfor

og skratta og lo

Hi – ha – ho