Hitman

  • To elever får softball og forsøker å stikke ut de andre elevene.
  • De to elevene plasserer seg på midtstreken, resten av klassen tar oppstilling på den ene siden av gymsalen.
  • På signal skal klassen forsøke å komme seg over til den andre siden uten å ha blitt truffet.
  • De som blir truffet er ute av spillet.
  • Dette fortsetter til det står en elev igjen, denne eleven er dermed blitt ”Hitman”

Musikk som funker til gymtimen >>