Hauk og due

Fra 6 deltagere, helst mange.

Hauken står bak en strek på kortsiden av banen. Alle de andre er duer, og står bak en strek på langsiden. Bak begge strekene er det fristed. Hauken roper: «Ut!» – og duene må løpe over banen.
Når en due blir tatt, tar hauken den med til reiret sitt. Nå blir den hauk, og er med på å fange. Hver gang hauken står i reiret og roper, må duene løpe tvers over.
Men de kan samarbeide om hvordan de vil løpe for å forvirre haukene.