Haien kommer/ bjørnen kommer/ pitbullen kommer osv

Skriv ut
  • En elev er bjørn/ hai, de andre elevene deles i fire og har et hjørne som sitt hjem.
  • Bjørnen/ haien står i midten av gymsalen, de andre løper rundt bjørnen/ haien.
  • På signal fra lærer (bjørnen/ haien kommer!) forsøker bjørnen/ haien å ta så mange elever som mulig.
  • Elevene som blir tatt blir bjørn/ hai, disse hjelper til med å ta flere elever.
  • Hver gruppe får et navn (fiskeslag)Tips: Bruk fantasien og finn gjerne på andre navn til de som er ”hai”.
Lukk meny