Gravid heks

Skriv ut
Beskrivelse

To og to sammen. Paret skal transportere en ball mellom seg, uten å holde i den. Ballen kan en holde hofte mot hofte, hode mot hode, rygg mot rygg etc. Lag variasjoner ut fra tempo i aktiviteten. Paret som fanger (heksene) bør ha markeringsvester eller et hodeplagg som markerer deres rolle. De som blir tatt kan stille seg opp og danne en portal. De blir fri dersom et annet par beveger seg gjennom deres portal.

Variasjon

Bruk skjerf eller liknende slik at den ene av deltakerne i paret blir blind

Det er ikke lov å snakke sammen (all kommunikasjon skjer gjennom trykk på ballen)

Tilpasning

Ved å gjøre ”stiv heks” til en parøvelse, senkes automatisk tempoet i aktiviteten. Dette øker automatisk muligheten for alle til å delta. Ved rullestol, velg alternative måter å transportere ballen på.

Lukk meny