Gravid heks

Sted: inne/ute.Antall: mange.
Utstyr: en ball per par

Dette er en sistenlek hvor samarbeid og koordinasjon står i høysete. To og to går sammen. Hvert par får en ball. Denne plasseres mellom deltakerne. F.eks. mellom hode/hode, mage/mage eller mage/rygg e.l. Hvert par finner ut hvor det passer best å ha ballen, uten at den faller i bakken. Et par blir valgt til å være «Den gravide heksa». De skal forsøke å ta de andre parene. Hvis de klarer å ta et annet par, bytter disse parene roller. Det er viktig å ikke miste ballen i bakken. Hvis et par blir jaget av heksa, og mister ballen, er det det samme som å bli tatt. Lek på et relativt lite område. slik at alle er med hele tiden.