Frisbee

Skriv ut
logo.pngElevene kaster frisbee rundt en oppmerket/anvist bane. Elevene kan komme seg igjennom løypa alene eller i grupper på 2-5.  Lengden på løypa kan variere etter hvilket område en har til rådighet, men kan variere fra 100-1000m. Bruk gjerne naturlige hindringer som trær, lyktestolper eller bygninger der frisbeen må på en bestemt side. Det er bare frisbeen som må passere portene, elevene kan løpe hvor de vil. (f.eks Hvis man kaster bra rundt et hinder, i en bue, kan man løpe kortere).

•  Det er ikke lov å løpe med frisbeen i hånden
•  Du må kaste ditt neste kast fra der frisbeen landet.
•  Eleven regnes som i mål når frisbeen krysser mållinja
•  Det er ikke lov å hindre en annen spiller med vilje.
•  En kan variere med å konkurrere seg i mellom på tid eller på antall kast.

Variasjon

• Kort bane og som intervall.
• Stafett med 2-3 elever på hvert lag elev nummer 2 starter når elev den første passerer mållinjen.
• Telle antall kast en bruker rundt banen.
• Kan legge begrensninger som f.eks: Backhand, forehand og ”feil” hånds kasting.

Progresjon

1. Start uten tid og bare komme seg igjennom løypa.
2. Ha enkle porter i starten, kan legge om løypa og ha trange porter som er vanskeligere å passere etter hvert.
3. Innfør tid individuell eller gruppe.
4. Øke lengden på banen

Tips

Lag banen med både høyre og venstre sving. Ha med porter som man må igjennom. Ha både kort og lang avstand mellom portene for å få noen lange kast.

Fungerer også godt som en kort bane innendørs.

Varier områder en har bane. Kan også brukes som en aktivitet på et ”transport-strekk” til for eksempel et leirområde.

Tilpasning

• Bruke åpnere og mindre områder for å redusere vanskelighetsgrad.
• Tilpasse lengden på løpa.
• Variere terreng

Lukk meny