Freerunning/parkour: hoppe over

Finne et naturlig ”hinder” i skolens nærmiljø som elevene skal komme seg over. Det kan være benker, sykkelstativ, utstyrskasser, store steiner, gjerde el. Bare fantasien og fornuften setter grenser. La elevene selv først bestemme hvordan de skal komme seg over hindret. Det kan være lurt å jobbe i par.  Deretter kan en enten vise frem selv ulike måter å komme seg over på, eller plukke ut elever som har valgt hensiktsmessige måter. Ha fokus på effektivitet for å komme seg over.

Etter å ha funnet den mest effektive måten å komme seg over hindret på, lar du alle elevene få prøve seg på den teknikken. Når alle har fått prøvd noen ganger, utvider man aktiviteten til å inneholde et selvvalgt triks på vei over, da skal det ikke fokuseres på effektivitet. Du kan komme med eksempel på triks, enten vise eller forklare og det kan være hva som helst. (for eksempel en utstrakt hånd  eller salto på et tidspunkt over ”hindret”.

Variasjon

 • Kan bygge ut aktiviteten og lage en serie av hopp etter hverandre.
 • Ha forskjellige ”hindre” med ulik vanskelighetsgrad
 • Legge in ulike ”triks” (bare fantasien setter grenser)
 • Bevege seg over en distanse og ta de hindrene som kommer på veien. Kan være en skogstur eller en tur i nærmiljøet
 • Kan koble det sammen som et prosjekt, med å filme seg selv, redigere og legge til musikk.For så å presentere filmen for resten av klassen eller andre klasser

Progresjon

 1. Starte med enkle ”hindre”
 2. Utvide med vanskeligere hindre etter hvert
 3. Innføre triks
 4. Kjøre hoppene i en serie
 5. Varier hvordan satsen på hindret skal være ( En fot, begge bena)
 6. Begrens tiden en kan være i kontakt med hindret.

Tips

La elevene selv få være med å bestemme hinder. Finn hinder som mange kan prøve seg på samtidig (f.eks en lang sykkelstativ rekke). La elevene få være med å vurdere den mest effektive måten.
Ha en oppvarmingsøvelse før denne aktiviteten

Tenk sikkerhet hele veien. Vurder underlag og hinder med tanke på fall. Et mykt underlag som en gressplen eller myk sand vil kunne fungere for de fleste høyder. I skogen kan det være en myr. Eller en kan bruke matter som ikke sklir hvis en er inne. Sikre hvis noen elever er dyktige og ønsker å prøve seg på salto ned fra hindret.

Hvis aktiviteten er ukjent vil en presentasjon av hele Parkour/freerunning ideen kunne styrke motivasjonen for aktiviteten.
Ha denne øvelsen sammen med andre øvelser innenfor sjangeren.

Tilpasning

 • Ha forskjellige vanskelighetsgrader på ”hindrene” med tanke på høyde, bredde og underlag.
 • Kan dele inn i grupper der noen i gruppen fungerer som ”hjelpere/sikrere”.
 • Mindre grupper der en har denne aktiviteten som en i en sirkel,