Følg lederen

  • En person går foran de andre.
  • På selvvalgt tidspunkt stopper lederen og teller høyt til 20.
  • Under tellingen skal de andre gjemme seg.
  • Når lederen snur seg er det om å gjøre å være usynelig for lederen.
  • Prøv også å konkurrere om å komme nærmest lederen.