Følg læreren!

Del inn i grupper med en lærer på hver gruppe. Hver deltager får et kart, men ingen poster inntegnet. Læreren løper/går foran med barna etter. Barna følger hele tiden med på kartet hvor de er. Når læreren stopper, skal hver enkelt vise på kartet hvor de er. Man kan gjerne skifte på også at barna får løpe/gå først. Samme øvelse skal gjennomføres ved at bare læreren har kart. Barna følger bak og skal prøve å huske terrenget/ terreng detaljer de passerer. Når læreren stopper, tar vedkommende frem et kart til hver hvor de skal prøve å vise hvor de har løpt eller gått.