Feil er rettet opp

Vi så at når man var inne på ressursbanken, så fikk man ikke opp sidene med øvelser. Dette er nå rettet opp.