Erteposestafett

  • Klassen deles i lag til erteposestafett.
  • Lagene får hver sin ertepose.
  • Førstemann plasserer erteposen på hodet, på signal løper elevene en viss strekning.
  • Stafettpinnen går videre ved at nestemann plasserer erteposen på hodet og løper.

Variant: Ertepose på hodet, samtidig sprette en ball/ føre en ball.