Eksterne ressurser

kidsakoderLær Kidsa Koding

Lær Kidsa Koding ønsker at ungene våre skal være i stand til å forstå og kontrollere det digitale samfunnet. I tillegg ønsker vi å bidra til og øke den digitale kompetansen og rekrutteringen til IT-yrkene ved å inspirere barn og ungdom i hele Norge til å lære seg å programmere.

Les mer – Lær kidsa koding >>

 


ScratchScratch

Med Scratch kan du programmere dine egne interaktive fortellinger, spill og animasjoner, og dele det du har skapt med andre på nettet. Scratch lærer barn og unge å være kreative, tenke systematisk og samarbeide med andre. Viktige ferdigheter i vårt århundre.

Les mer – Scratch >>

 


naturfag.nonaturfag.no

naturfag.no har som mål å vere ein viktig ressursstad for lærarar i naturfag og å skape interesse og entusiasme for metodisk fornying, blant anna gjennom meir aktivitetsbasert undervisning med fokus på læring.

Les mer – naturfag.no >>

 


moava.nomoava.no

Moava har det største fagmiljøet knyttet til ikt og skole mellom Oslo og Bergen. Vi mener at læringsarbeidet er skolens viktigste oppgave og at gode dataverktøy kan frigjøre tid for lærere og administrasjon slik at de kan bruke mer av sin tid på møtet med elevene.

Les mer – moava.no >>

miljolare.nomiljølære.no

Miljølare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder. Observasjonene deles og kan sammenlignes.

Les mer – miljølære.no >>

tl

Trivselsleder

Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for barne- og ungdomsskoler hvor mobbefrie trivselsledere legger til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Per høsten 2013 benytter 900 skoler i Norge Trivselsprogrammet.

Les mer – om programmet