Doktor-sisten

Skriv ut
Fra 4 deltagere og oppover

Akkuratt som vanlig sisten, men nå skal den som «får» sisten holde sin ene hånd på det stedet han ble slått, helt til han har greid å gi sisten til en annen. Blir det veldig vanskelig å løpe – kanskje fordi han må holde seg på ankelen e.l. kan den som har sisten bestemme at de andre også må holde hånden på sin ankel når de løper.

Lukk meny