Døde elefanter

Skriv ut
logo.pngNår lydnivået er virkelig høyt, er dette en fin lek å ty til. La alle barna legge seg på gulvet, og sett deg på en stol ved siden av dem. Det er nå om å gjøre å ikke røre seg. De som beveger seg er ute. Den som blir liggende i ro lengst har vunnet.

Kilde: PlussTid

Lukk meny