Det gylne skinn

  • Kamplek mellom 2 lag, 4 – 8 deltagere pr. lag.
  • Lagene står mot hverandre bak hver sin linje.
  • Midt mellom lagene står det en kjegle med et merkebånd (det gylne skinn).
  • Hvert lag velger en som starter.
  • Det er om å røve det gylne skinn.
  • Den første i rekken på hvert lag starter samtidig på signal.
  • De to som starter møtes på midten og skal forsøke og ta det gylne skinn og løpe tilbake til laget eller fange motparten hvis denne tar skinnet først.
  • Blir man fanget eller hvis motparten får med seg det gylne skinn hjem har man tapt omgangen.
  • Man kan også gå over til det andre laget (om å vinne motstanderne over på sitt eget lag).