Arkiv for ressursbank

Stiv heks med ball

Alle elevene har en ball hver.
En er heks og skal ta de andre.
De som blir tatt av heksa, må stille seg med beina fra hverandre.
Man blir befridd ved at en stusser ballen mellom beina på den som er tatt.

Tagget med: , , , , , , ,
Postet i Ballaktiviteter, Balleker, Gymsal, Inne, Kroppsøving, Løpeleker, Med utstyr, Mellomtrinnet, Oppvarmingsøvelser, Ressursbank, Samarbeid, Sangregler/leker, Sisten, Tradisjonsleik, Ungdom, Ute

Stiv heks med ball

 • Alle fører (spretter) hver sin ball. (Bruk basketballer, håndballer, forballer…) 2-3 stykker har sisten. Når man blir tatt må en av de andre barna sprette ballen mellom beina til den som er tatt. Kan ikke sette seg selv fri med sin egen ball.
Tagget med: , , , , , , ,
Postet i Ballaktiviteter, Balleker, Gymsal, Inne, Koordinasjon, Kroppsøving, Leker, Løpeleker, Med utstyr, Mellomtrinnet, Ressursbank, Sisten, Spilløvelser, Tradisjonsleik, Ungdom

Undervisningsopplegg 24

 • Sisten
 • Innebandy
 • Tjukkas-surf

Musikk som funker til gymtimen >>

Sisten
To og to har ballen mellom dere. Et par starter med sisten, de andre løper med ball i mellom seg. Blir du tatt, har de sisten. Bytt mellom mage og rygg. Bruk gjerne musikk.

Innebandy
Elevene får hver sin innebandykølle og en ball. Hvis det ikke er nok baller til alle, gå sammen. Alle beveger seg innenfor et avgrenset område. Først stort, så lite. Start å føre ball når musikken starter. Frys når musikken stopper.

Fortsett innenfor avgrenset område (stort) Før ballen når musikken starter, men nå er det lov å slå bort de andres innebandyballer. Går den utenfor avgrenset område, så henter de ballen og fortsetter.

Del inn i seks grupper. Alle i gruppa får et nummer fra 1 til 6. Bruk hele salen. Gruppa skal ha en ball. Beveg seg fritt i sal, men nå skal nr 1 sende til nr 2, nr 3 til nr 4 osv. Ha øyekontakt før dere sender ballen fra dere. Her blir det kaos. Bruk musikk.

Del i to eller fire lag etter hva man ønsker. Spill innebandy på benker i hjørnene. Hvert lag har sitt hjørne. Blir det scoring bytter lagene.

Tjukkas-surf
Del i seks grupper (bruk gjerne stasjonsundervisningsgruppene). Bruk den beste tjukkasen. Legg tjukkasen på midten. Gruppa tar fart, kaster seg på tjukkasen og surfer bortover gymsalen. Mål hvem som kommer lengst.

Musikk som funker til gymtimen >>

Tagget med: , ,
Postet i Ballaktiviteter, Ferdige opplegg, Gymsal, Inne, Kroppsøving, Lag, Løpeleker, Med utstyr, Mellomtrinnet, Musikk, Ressursbank, Samarbeid, Sisten, Spilløvelser, Ungdom

Undervisningsopplegg 22

 • Gravid heks
 • Tullballsisten
 • Kjeglekrangel
 • Lossball
 • Rødt lys

Musikk som funker til gymtimen >>

Gravid heks
To og to sammen. Paret skal transportere en ball mellom seg, uten å holde i den. Ballen kan en holde hofte mot hofte, hode mot hode, rygg mot rygg etc. Lag variasjoner ut fra tempo i aktiviteten. Paret som fanger (heksene) bør ha markeringsvester eller et hodeplagg som markerer deres rolle. De som blir tatt kan stille seg opp og danne en portal. De blir fri dersom et annet par beveger seg gjennom deres portal.

Tullballsisten
Dette er en sistenvariant der det deles ut noen baller på forhånd og der jegeren skal jage alle som ikke har ball. Den jagede kan dermed rømme fra jegeren eller han kan sørge for at noen kaster en ball til han. Da er den jagede trygg. Poenget nå er at alle må samarbeide for å hjelpe den jagedes flukt fra jegeren(e). Her er det tempoet som blir utfordringen. Hvordan kan dere senke tempoet?

Kjeglekrangel
To lag (bruk gjerne fire lag og bytt på, hvis ikke blir det kanskje for mange på banen. To lag spiller, to lag venter) tar plass på hver sin side av midtstreken. På begge lagenes baklinje stilles det opp 5-10 kjegler. Lag A skal nå forsvare sine kjegler samtidig som de forsøker å velte/få ut av posisjon motstanderens kjegler ved å trille baller på dem. Ingen har lov til å gå over på motstanderens felt, men kan til gjengjeld stoppe motstanderens baller med hvilken som helst kroppsdel. Det laget som først har veltet alle motstanderens kjegler har vunnet.

Lossball
To-tre personer sitter i en trekant laget av tre stk gymbenker. De andre står rundt. Personene i midten skal nå kvitte seg med ballene/erterposene som ligger i depotet. De andre skal så kjapt som mulig hente ballene/erterposene igjen og legge de tilbake.

En annen variant er at en person sitter i en rokkering med bind for øynene. De andre står rundt. Personen i midten skal nå famle seg fram til erterposene og kvitte seg med dem. De andre skal fortsatt legge dem tilbake.

Lag gjerne flere grupper hvis mulig, kan bli trangt. Pass på at de som sitter i midten og kaster ut ting ikke kaster på de andre elevene.

Rødt lys
Alle stiller opp på linje på enden av gymsalen/feltet. På motsatt side stiller en person som er ”rødt lys”. Det ”røde lyset” snur ryggen til forsamlingen, og de beveger seg fremover mot vedkommende. Når personen som er ”rødt lys” kommer på det, teller han høyt 1-2-3, sier ”Rødt lys” og snur seg. Da må ingen være i bevegelse. De som er i bevegelse må returnere til startlinja. Den som kommer først frem til personen som er ”rødt lys”, overtar denne rollen i neste runde.

Musikk som funker til gymtimen >>

Tagget med: , , , ,
Postet i Ballaktiviteter, Balleker, Ferdige opplegg, Gymsal, Inne, Kroppsøving, Lag, Leker, Med utstyr, Mellomtrinnet, Ressursbank, Sisten, Ungdom

Undervisningsopplegg 21

 • Katt og mus
 • Kjappen
 • Per Sjurspring
 • Modellklumpen

Musikk som funker til gymtimen >>

Katt og mus
– en elev er katt, en annen elev mus, resten av elevene går parvis
– parene skal holde hverandre i hendene
– på signal skal katten forsøke å fange musen, parene løper rundt i gymsalen
– når katten har fanget musen, byttes rollene
– musen kan komme seg unna ved å ta hånden til et av parene, da blir den eleven som er ytterst mus

Kjappen
– elevene løper innefor et begrenset område
– rundt om i gymsalen ligger det hoppetau med ulik farge (gul, hvit, rød og blå)
– når lærer roper «gul !» skal elevene løpe til nærmeste gule hoppetau
– i et hoppetau kan det være to elever – de elevene som ikke har noe hoppetau må f. eks utføre 5 armhevinger
– andre øvelser man kan gjøre : sit ups, spensthopp, høye kneløft osv

Per Sjurspring
Oppstilling: Stå parvis i ein ring og hald kvarandre i hendene, ansiktet vendt mot sentrum.
Forklaring: Når me syng teksten, gjer me dette:
Har du sett Per Sjuspring dansa? Alle spring mot venstre.
Har du sett Per Sjuspring dansa? Fortset mot venstre.
Trur du ei: Snu mot eigen partnar og hytt med høgre peikefinger.
han danse kan: Snu deg mot framand partner og hytt med venstre peikefinger.
Han dansar som: Snu deg mot egen partner og hytt med h. pekefingeren.
ein adelsmann: Snu deg mot framand partnar og hytt med v. peikefingeren.
Det var ein: Ta saman i ring og sett eine foten inn i ringen med eit tramp.
Gjenta songen og fortset med to, tre osv.
1-ein fot inn 2-andre foten 3-eit kne 4-andre kne 5-ein olboge 6-andre olboge 7-hovudet I siste verset syng me som før til og med ”adelsmann”. I staden for å gjenta alt, syng me bare: ”Det var alt”.

Video av dansen: http://ans.hsh.no/lu/kr_oving/dans/dansane/per-sjuspring.asp

Modellklumpen
Del klassen i to. Hver gruppe fordeler seg på en rekke på hver sin side. Den ene gruppa lukker øynene og står med ryggen til den andre gruppa. Gruppa som har øynene åpne henter hver sin elev ”modelleireklump” og skal ta den med og forme den til hva du vil. Når det er gjort finner den som har formet klumpen seg en plass og former seg selv i nøyaktig samme stilling. Når det er gjort kan modelleireklumpene lukke opp øynene og finne den som har formet deg.

Musikk som funker til gymtimen >>

Tagget med: , , ,
Postet i Dans, Fangelek, Ferdige opplegg, Gymsal, Inne, Kroppsøving, Leker, Med utstyr, Mellomtrinnet, Musikk, Ressursbank, Samarbeid, Samarbeidsøvelse, Sisten, Ungdom