Arkiv for ressursbank

Lapplek

logo.pngGjem lapper under steiner, i busker, skjult i greiner osv. Hver lapp har et postnummer og en beskrivelse av hvor neste lapp ligger. På startstedet ligger den første lappen lett synlig. To og to starter sammen med litt avstand til neste par. Det er om å gjøre å finne lappene uten å avsløre noe for dem som kommer bak. På den siste lappen står det et stikkord som skal sies til den som leder leken, for å komme i mål.

Varianter:Lappene kan også inneholde mattestykker, norskoppgaver, engelskoppgaver eller andre fag som man må løse underveis.

Postet i Bursdagsaktiviteter, Bursdagsleker, Friluftsliv, Kroppsøving, Matematikk, Med utstyr, Mellomtrinnet, Naturfag, Norsk, Ressursbank, Samarbeid, Småskolen, Ungdom, Ute

Lek og læring 5 – Bokstaver

Øvelse 1.

 • To og to sammen. Den ene skriver en bokstav på den andres rygg.
 • Den som blir skrevet på skal kjenne etter hvilken bokstav det er.

Øvelse 2.

 • Elvene blir en vokal eller en konsonant.
 • Fri bevegelse.
 • På signal gå sammen to vokaler og to konsonanter.
 • Prøv også å gå sammen en vokal og en konsonant.

Øvelse 3.

 • Elvene blir en vokal eller en konsonant.
 • Et ”vokalbarn” stiller seg fremst. Fyll etter i rekka slik at det til slutt er dannet et ord.

Øvelse 4.

 • Del i grupper.
 • Hver gruppe lager en bokstav.
 • Gruppene sette sammen sine bokstaver slik at de til sammen danner et ord.
Postet i Gymsal, Inne, Kroppsøving, Mellomtrinnet, Norsk, Ressursbank, Samarbeidsøvelse, Sansemotorikk, Småskolen, Uten utstyr

Rekkefølgen

Logo_post_gymtrollSted: Inne/ute
Antall: 8-30
Utstyr: Benker eller lignende til å stå på, oppgaver til elevene.

Deltagerne deles i grupper/lag og hver gruppe skal stå ved siden av hverandre over en lang benk. En av elevene er «læreren» i denne leken. «Læreren» bestemmer hvilken oppgave lagene skal gjøre, som f.eks. høyde fra lavest til høyeste, alder, alfabetet osv. Når laget vet hvilken rekkefølge de skal stå i må deltakerne bytte plass, men de kan ikke gå av benken. Hvis en eller flere deltakere faller av benken, da må denne gruppen få en ny oppgave og begynne helt på nytt. Den første gruppen som klarer å plassere alle i riktig rekkefølge har vunnet.

Variant:
Det kan også brukes med ord og tall. Da skal man skrive ut ark med bokstaver eller matteoppgaver og gruppen må finne ut hvilket ord/oppgave de kan forme/løse. Egner seg meget godt som en lek og lær aktivitet.

Postet i Gymsal, Inne, Kognetiv ferdighet, Koordinasjon, Lag, Matematikk, Med utstyr, Mellomtrinnet, Norsk, Ressursbank, Samarbeid, Samarbeidsøvelse, Ungdom, Ute