Arkiv for ressursbank

Fjell, sjø & land

Når musikken spiller skal barna bevege seg fritt på gulvet. Når musikken stopper roper treneren enten «fjell», «sjø» eller «land». Roper treneren «fjell» skal barna skyndte seg å klatre oppå et apparat. Roper treneren «sjø» skal barna legge seg på magen på gulvet late som om de svømmer. Roper treneren «land» skal barna stille seg på en dynematta eller en matte. Etter hvert kan de få ulike oppgaver som: Løpe med høye knær når treneren roper ”land”, ta ”rotak” når treneren roper ”sjø” og henge i ribbeveggen og løfte bena når treneren roper ”fjell”.

Tagget med: , , ,
Postet i Fysisk ferdighet, Grunnleggende bevegelseslek, Gymsal, Inne, Koordinasjon, Kroppsøving, Leker, Løpeleker, Mellomtrinnet, Musikk, Nyheter, Ressursbank, Sansemotorikk, Småskolen

Fuglene er sultne

Lag fire «reir», ett i hvert hjørne. Fuglene (spillerne) fordeler seg på de ulike reirene. Alle har hver sin kølle. På midtbanen ligger en mengde «mat» (baller), som fuglene skal løpe og hente på signal. Maten frakter de hjem ved å føre én og én ball fra midten og helt tilbake til reiret. Når det er tomt for mat, skal fuglene tilbake til reiret og telle hvor mange baller de har samlet. Det laget som har flest, vinner. Så er det om å gjøre å legge all maten tilbake på plass på samme måte. De som er ferdige først, vinner.

Denne øvelsen stimulerer overblikk og ballkontroll i fart. Det er viktig at spillerne ser opp, slik at de ikke kolliderer. De som samler inn færrest baller, vinner som regel tilbakeleggingen. På den måten får alle en følelse av mestring.

Tagget med: , , , ,
Postet i Ballaktiviteter, Balleker, Fysisk ferdighet, Gymsal, Inne, Koordinasjon, Kroppsøving, Lag, Med utstyr, Mellomtrinnet, Ressursbank, Ungdom, Ute

Undervisningsopplegg 25

 • Hermegåsa uten og med ball
 • Bli kjent med ballen
 • Felles balløvelser
 • Haien kommer med ball
 • Stafett

Musikk som funker til gymtimen >>

Hermegåsa uten og med ball
To og to sammen. Elevene skal synge en barnesang samtidig som eleven hermer etter partnerens bevegelser.
Elevene får hver sin ball og skal herme etter den andres bevegelser i et rolig tempo. Elevene skal bytte på å lage bevegelsene.

Bli kjent med ballen
Bevege seg fritt rundt i salen med ball. Elevene kan trille ballen på ulike måter, kaste ballen opp i lufta, spretting

Felles balløvelser
Individuelt arbeid:
Elevene skal gjøre ulike balløvelser etter instruksjon av læreren. De skal finne seg en plass der ingen andre står. Deretter spør læreren elevene;
-kan dere kaste ballen opp i lufte og ta den i mot før den når bakken
-kan dere fange ballen så høyt som mulig/lavt som mulig?
-kan dere kaste ballen opp i lufta å gjøre noe med kroppen før du fanger den igjen?
-kan dere sprette ballen rundt kroppen?
-kan dere sprette ballen….

Pararbeid:
To og to sammen. Elevene sitter på gulvet med en liten avstand fra hverandre i forhold til hva de mestrer. Ballen skal trilles til hverandre og kastes til hverandre

Elevene skal bevege seg rundt i salen med ballen mellom seg. Først mage mot mage, rygg mot rygg, hofte mot hofte og rompe mot rompe.

Haien kommer med ball
Elevene deles inn i fire ulike fiske arter som plasseres i hvert sitt hjørne. Alle elevene skal ha hver sin ball som skal sprettes rundt når fisken blir kalt ut. Når haien kommer skal fiskene sprette hjem til hjørnet sitt.

Stafett
Klassen er fortsatt delt inn i fiskearter.
Stafett 1: Elevene skal sprette ballen gjennom kjegler og ved snupunktet skal eleven føre ballen rundt magen og prette ballen utenom kjeglene på tilbake veien. Deretter gis ballen til nestemann.

Stafett 2: Elevene skal frakte ballen frem og tilbake to og to sammen uten å bruke hendene. Samtidig skal de løpe mellom kjeglene. Deretter skal de veksle med neste par.

Musikk som funker til gymtimen >>

Tagget med: , , , ,
Postet i Ballaktiviteter, Balleker, Ferdige opplegg, Gymsal, Inne, Kasteleker, Koordinasjon, Kroppsøving, Leker, Løpeleker, Med utstyr, Mellomtrinnet, Ressursbank, Samarbeid, Samarbeidsøvelse, Småskolen, Stafetter, Ungdom, Ute

Siste i mål vinner

Siste i mål vinner

Alle står på rekke i den ene enden av rommet. Elevene skal gjøre bevegelser med høyt løftede knær i sammenhengende langsom glidende bevegelse fram til målstreken i andre ende av rommet. Den som kommer sist i målet har vunnet! (NB! Ikke lov å stoppe eller stå stille!)

Tagget med: , , ,
Postet i Gymsal, Inne, Koordinasjon, Kroppsøving, Mellomtrinnet, Oppvarmingsøvelser, Ressursbank, Småskolen, Ungdom, Ute, Uten utstyr

Freerunning/parkour: hoppe over

Finne et naturlig ”hinder” i skolens nærmiljø som elevene skal komme seg over. Det kan være benker, sykkelstativ, utstyrskasser, store steiner, gjerde el. Bare fantasien og fornuften setter grenser. La elevene selv først bestemme hvordan de skal komme seg over hindret. Det kan være lurt å jobbe i par.  Deretter kan en enten vise frem selv ulike måter å komme seg over på, eller plukke ut elever som har valgt hensiktsmessige måter. Ha fokus på effektivitet for å komme seg over.

Etter å ha funnet den mest effektive måten å komme seg over hindret på, lar du alle elevene få prøve seg på den teknikken. Når alle har fått prøvd noen ganger, utvider man aktiviteten til å inneholde et selvvalgt triks på vei over, da skal det ikke fokuseres på effektivitet. Du kan komme med eksempel på triks, enten vise eller forklare og det kan være hva som helst. (for eksempel en utstrakt hånd  eller salto på et tidspunkt over ”hindret”.

Variasjon

 • Kan bygge ut aktiviteten og lage en serie av hopp etter hverandre.
 • Ha forskjellige ”hindre” med ulik vanskelighetsgrad
 • Legge in ulike ”triks” (bare fantasien setter grenser)
 • Bevege seg over en distanse og ta de hindrene som kommer på veien. Kan være en skogstur eller en tur i nærmiljøet
 • Kan koble det sammen som et prosjekt, med å filme seg selv, redigere og legge til musikk.For så å presentere filmen for resten av klassen eller andre klasser

Progresjon

 1. Starte med enkle ”hindre”
 2. Utvide med vanskeligere hindre etter hvert
 3. Innføre triks
 4. Kjøre hoppene i en serie
 5. Varier hvordan satsen på hindret skal være ( En fot, begge bena)
 6. Begrens tiden en kan være i kontakt med hindret.

Tips

La elevene selv få være med å bestemme hinder. Finn hinder som mange kan prøve seg på samtidig (f.eks en lang sykkelstativ rekke). La elevene få være med å vurdere den mest effektive måten.
Ha en oppvarmingsøvelse før denne aktiviteten

Tenk sikkerhet hele veien. Vurder underlag og hinder med tanke på fall. Et mykt underlag som en gressplen eller myk sand vil kunne fungere for de fleste høyder. I skogen kan det være en myr. Eller en kan bruke matter som ikke sklir hvis en er inne. Sikre hvis noen elever er dyktige og ønsker å prøve seg på salto ned fra hindret.

Hvis aktiviteten er ukjent vil en presentasjon av hele Parkour/freerunning ideen kunne styrke motivasjonen for aktiviteten.
Ha denne øvelsen sammen med andre øvelser innenfor sjangeren.

Tilpasning

 • Ha forskjellige vanskelighetsgrader på ”hindrene” med tanke på høyde, bredde og underlag.
 • Kan dele inn i grupper der noen i gruppen fungerer som ”hjelpere/sikrere”.
 • Mindre grupper der en har denne aktiviteten som en i en sirkel,
Postet i Friluftsliv, Fysisk ferdighet, Kognetiv ferdighet, Koordinasjon, Kroppsøving, Leker, Mellomtrinnet, Ressursbank, Sangregler/leker, Sansemotorikk, Ungdom, Ute