Arkiv for ressursbank

Keiserens barn

Finn ett avgrenset område, f.eks en halv gymsal, gressplen ol.. En person velges ut til å være keiser. Han/hun setter seg på en stol. De øvrige er keiserens barn og står bak en oppmerket strek. Barna finner seg ett felles yrke. Deretter går de fram til keiseren og sier: «God dag min keiser». Keiseren svarer: «God dag mine barn, hvilket yrke har dere i dag?».

Hvert barn skal nå vise fram yrket med hendene og kroppen. Keiseren gjetter hvilket yrke det er, og når han gjetter rett yrke skal han/hun (keiseren) prøve å ta så mange sønner og døtre som mulig, før de kommer seg over den oppmerkede streken. Alle barna som blir tatt hjelper keiseren. De andre barna finner på ett nytt yrke, og går igjen fram til keiseren. Den siste datteren/sønnen som blir tatt overtar tronen og blir ny keiser.

Tagget med: , , , ,
Postet i Drama, Gymsal, Inne, Kognetiv ferdighet, Mellomtrinnet, Ressursbank, Samarbeid, Samarbeidsøvelse, Sangregler/leker, Småskolen, Sosial ferdighet, Ute

Lek to og to: Gå rundt hverandre på benk, bom eller strek

Elevene står på hver side av en benk. Etter å ha funnet balansen, skal de prøve å passere hverandre på bommen uten å ramle ned.

Variasjon

Kan forandre måten en passerer hverandre på. Gi det som en åpen oppgave, dere en bare ber om at elevene passerer hverandre på to ulike måter. Over – under er en måte som gir utfordringer. Flere elever kan passere hverandre på rekke. Kan sende en medisinball mellom hverandre som en variasjon, enten kaste eller levere. Kan også gjennomføre dette som stafett.

Progresjon

Start med bredere felt for å passere. Deretter kan man gå over til bom og øke høyden over bakken til veldig flinke elever.

Tips

Passe på at elevene er trygge på øvelsene. Sikre at de er litt varme før aktiviteten tar til for å unngå skader. Mykt underlag.  Dele i par slik at elevene er cirka like store/høye. Læreren kan dele ut ark med flere beskrivelser (Tegninger) av par øvelser slik at elevene kan velge selv hvordan øvelse de vil prøve seg på.

Tilpasning

Bredden på det man balanserer på avgjør vanskelighetsgraden. Benk kan være første trinn, Snu benken på hodet kan være neste. En strek på bakken kan utvides til et felt der to skal passere, hvis noen har bevegelses problemer

Tagget med: , , , ,
Postet i Fysisk ferdighet, Inne, Kognetiv ferdighet, Mellomtrinnet, Ressursbank, Samarbeidsøvelse, Sansemotorikk, Sosial ferdighet, Ungdom, Ute

Freerunning/parkour: hoppe over

Finne et naturlig ”hinder” i skolens nærmiljø som elevene skal komme seg over. Det kan være benker, sykkelstativ, utstyrskasser, store steiner, gjerde el. Bare fantasien og fornuften setter grenser. La elevene selv først bestemme hvordan de skal komme seg over hindret. Det kan være lurt å jobbe i par.  Deretter kan en enten vise frem selv ulike måter å komme seg over på, eller plukke ut elever som har valgt hensiktsmessige måter. Ha fokus på effektivitet for å komme seg over.

Etter å ha funnet den mest effektive måten å komme seg over hindret på, lar du alle elevene få prøve seg på den teknikken. Når alle har fått prøvd noen ganger, utvider man aktiviteten til å inneholde et selvvalgt triks på vei over, da skal det ikke fokuseres på effektivitet. Du kan komme med eksempel på triks, enten vise eller forklare og det kan være hva som helst. (for eksempel en utstrakt hånd  eller salto på et tidspunkt over ”hindret”.

Variasjon

 • Kan bygge ut aktiviteten og lage en serie av hopp etter hverandre.
 • Ha forskjellige ”hindre” med ulik vanskelighetsgrad
 • Legge in ulike ”triks” (bare fantasien setter grenser)
 • Bevege seg over en distanse og ta de hindrene som kommer på veien. Kan være en skogstur eller en tur i nærmiljøet
 • Kan koble det sammen som et prosjekt, med å filme seg selv, redigere og legge til musikk.For så å presentere filmen for resten av klassen eller andre klasser

Progresjon

 1. Starte med enkle ”hindre”
 2. Utvide med vanskeligere hindre etter hvert
 3. Innføre triks
 4. Kjøre hoppene i en serie
 5. Varier hvordan satsen på hindret skal være ( En fot, begge bena)
 6. Begrens tiden en kan være i kontakt med hindret.

Tips

La elevene selv få være med å bestemme hinder. Finn hinder som mange kan prøve seg på samtidig (f.eks en lang sykkelstativ rekke). La elevene få være med å vurdere den mest effektive måten.
Ha en oppvarmingsøvelse før denne aktiviteten

Tenk sikkerhet hele veien. Vurder underlag og hinder med tanke på fall. Et mykt underlag som en gressplen eller myk sand vil kunne fungere for de fleste høyder. I skogen kan det være en myr. Eller en kan bruke matter som ikke sklir hvis en er inne. Sikre hvis noen elever er dyktige og ønsker å prøve seg på salto ned fra hindret.

Hvis aktiviteten er ukjent vil en presentasjon av hele Parkour/freerunning ideen kunne styrke motivasjonen for aktiviteten.
Ha denne øvelsen sammen med andre øvelser innenfor sjangeren.

Tilpasning

 • Ha forskjellige vanskelighetsgrader på ”hindrene” med tanke på høyde, bredde og underlag.
 • Kan dele inn i grupper der noen i gruppen fungerer som ”hjelpere/sikrere”.
 • Mindre grupper der en har denne aktiviteten som en i en sirkel,
Postet i Friluftsliv, Fysisk ferdighet, Kognetiv ferdighet, Koordinasjon, Kroppsøving, Leker, Mellomtrinnet, Ressursbank, Sangregler/leker, Sansemotorikk, Ungdom, Ute

Tipshefte for lærere i grunnskolen om bruk av kart og kompass i ulike fag.

Et tipshefte for lærere i grunnskolen om å bruk av kart og kompass i ulike fag. Rapport fra utviklingsprosjekt ved Hauknes skole, Korgen sentralskole og Mo Ungdomsskole.

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet. (Kunnskapsløftet læringsmål etter 4.årstrinn)

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne orientere seg ved hjelp av kart og kompass i kjent terreng (Kunnskapsløftet læringsmål etter 7.årstrinn)

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjere greie for andre måtar som ein òg kan orientere seg på. (Kunnskapsløftet læringsmål etter 10.årstrinn)

Trykk her for hefte: Tverrfaglig bruk av kart og kompass i grunnskolen

Andre lenker: Slik bruker du kart og kompass.

Kilde: http://www.nook.no/info2010/Bruk_av_kart_og_kompass_i_grunnskolen-rapport_og_tipshefte.pdf

Tagget med: , , , , , , , ,
Postet i Ferdige opplegg, Friluftsliv, Høst, Kognetiv ferdighet, Kroppsøving, Med utstyr, Mellomtrinnet, Ressursbank, Samarbeid, Sommer, Ungdom, Ute, Vår, Vinter

Knute på tråden

Alle deltakerne – uten om en person – tar hverandre i hendene i en lang rekke og skal nå forsøke å lage en svær knute av hender og bein. De må ikke slippe taket i naboene, men i stedet gå over, krype under, vende om osv.

Når gruppen er fornøyd med resultat, roper de på sistemann som nå skal forsøke å løse opp knuten igjen. Det skjer ved at han dirigerer deltakerne i ulike retninger. Alle for et forsøk og den personen som løser opp knuten på kortest tid har vunnet. Det bør ikke være mer en 6-8 personer i leken.

Tagget med: , , , , , , , ,
Postet i Drama, Inne, Kognetiv ferdighet, Mellomtrinnet, Ressursbank, Samarbeid, Samarbeidsøvelse, Småskolen, Sosial ferdighet, Ungdom, Uten utstyr