Arkiv for ressursbank

Det gylne skinn

 • Kamplek mellom 2 lag, 4 – 8 deltagere pr. lag.
 • Lagene står mot hverandre bak hver sin linje.
 • Midt mellom lagene står det en kjegle med et merkebånd (det gylne skinn).
 • Hvert lag velger en som starter.
 • Det er om å røve det gylne skinn.
 • Den første i rekken på hvert lag starter samtidig på signal.
 • De to som starter møtes på midten og skal forsøke og ta det gylne skinn og løpe tilbake til laget eller fange motparten hvis denne tar skinnet først.
 • Blir man fanget eller hvis motparten får med seg det gylne skinn hjem har man tapt omgangen.
 • Man kan også gå over til det andre laget (om å vinne motstanderne over på sitt eget lag).
Tagget med: , , , , ,
Postet i Fangelek, Friluftsliv, Fysisk ferdighet, Grunnleggende bevegelseslek, Kampleker, Kroppsøving, Lag, Leker, Mellomtrinnet, Ressursbank, Sosial ferdighet, Tradisjonsleik, Ungdom, Ute

Boksen går

 • En person står. De andre gjemmer seg. Den som står leter opp de andre.
 • Dersom noen blir funnet skal den som står løpe til boksen og si for eksempel ”Anne på boks”.
 • Den som blir funnet må prøve og komme til boksen før den som står.
 • Dersom det går bra skal det ropes: ”boksen går”.
 • Alle som da er tatt blir fri igjen.
 • Dersom den som blir tatt ikke kommer til boksen må vedkommende vente til boksen går.
Tagget med: , , , , , , , ,
Postet i Fangelek, Friluftsliv, Gjemsel og blindebukk, Grunnleggende bevegelseslek, Leker, Mellomtrinnet, Ressursbank, Småskolen, Tradisjonsleik, Ungdom, Ute, Uten utstyr

Rødt lys

 • En person står på en tverrside av lekefeltet. De andre står ca 10 meter bak.
 • Den som står på tverrsiden skal vende ryggen til de andre.
 • Når ryggen er vendt skal de andre forsøke å gå så langt frem mot personen som de greier før vedkommende snur seg igjen.
 • Når vedkommende snur seg er det om å gjøre å ”fryse” stillingen.
 • Dersom noen oppdages i bevegelse må de gå tilbake til utgangspunktet igjen.
 • Det er om å komme først frem til den som vender ryggen og klappe denne personen på skuldra.
 • Den som først kommer frem står neste gang.
 • Leken kan varieres med at den som står bestemmer bevegelsesmåte.
Tagget med: , , , , ,
Postet i Fangelek, Friluftsliv, Grunnleggende bevegelseslek, Gymsal, Inne, Leker, Mellomtrinnet, Ressursbank, Småskolen, Tradisjonsleik, Ungdom, Ute, Uten utstyr

Utgangslek

 • Alle, unntatt en person, stiller seg på tverrenden av lekefeltet.
 • Den som står i midten fremstiller forskjellige utsagn, for eksempel alle som har en yngre søster, rød genser eller lignende kan bevege seg fritt/ hoppe på en fot/ krype over til den andre siden av lekefeltet.
 • De som ikke har en yngre søster står igjen til de andre har kommet over.
 • Deretter skal de prøve å komme over til den andre siden uten å bli fanget av personen i midten.
 • Alle som blir tatt blir med å fanger.
 • Alle kan ta bare en person pr. runde.
Tagget med: , , , , ,
Postet i Fangelek, Friluftsliv, Grunnleggende bevegelseslek, Leker, Løpeleker, Mellomtrinnet, Ressursbank, Småskolen, Tradisjonsleik, Ungdom, Ute, Uten utstyr

Undervisningsopplegg 21

 • Katt og mus
 • Kjappen
 • Per Sjurspring
 • Modellklumpen

Musikk som funker til gymtimen >>

Katt og mus
– en elev er katt, en annen elev mus, resten av elevene går parvis
– parene skal holde hverandre i hendene
– på signal skal katten forsøke å fange musen, parene løper rundt i gymsalen
– når katten har fanget musen, byttes rollene
– musen kan komme seg unna ved å ta hånden til et av parene, da blir den eleven som er ytterst mus

Kjappen
– elevene løper innefor et begrenset område
– rundt om i gymsalen ligger det hoppetau med ulik farge (gul, hvit, rød og blå)
– når lærer roper «gul !» skal elevene løpe til nærmeste gule hoppetau
– i et hoppetau kan det være to elever – de elevene som ikke har noe hoppetau må f. eks utføre 5 armhevinger
– andre øvelser man kan gjøre : sit ups, spensthopp, høye kneløft osv

Per Sjurspring
Oppstilling: Stå parvis i ein ring og hald kvarandre i hendene, ansiktet vendt mot sentrum.
Forklaring: Når me syng teksten, gjer me dette:
Har du sett Per Sjuspring dansa? Alle spring mot venstre.
Har du sett Per Sjuspring dansa? Fortset mot venstre.
Trur du ei: Snu mot eigen partnar og hytt med høgre peikefinger.
han danse kan: Snu deg mot framand partner og hytt med venstre peikefinger.
Han dansar som: Snu deg mot egen partner og hytt med h. pekefingeren.
ein adelsmann: Snu deg mot framand partnar og hytt med v. peikefingeren.
Det var ein: Ta saman i ring og sett eine foten inn i ringen med eit tramp.
Gjenta songen og fortset med to, tre osv.
1-ein fot inn 2-andre foten 3-eit kne 4-andre kne 5-ein olboge 6-andre olboge 7-hovudet I siste verset syng me som før til og med ”adelsmann”. I staden for å gjenta alt, syng me bare: ”Det var alt”.

Video av dansen: http://ans.hsh.no/lu/kr_oving/dans/dansane/per-sjuspring.asp

Modellklumpen
Del klassen i to. Hver gruppe fordeler seg på en rekke på hver sin side. Den ene gruppa lukker øynene og står med ryggen til den andre gruppa. Gruppa som har øynene åpne henter hver sin elev ”modelleireklump” og skal ta den med og forme den til hva du vil. Når det er gjort finner den som har formet klumpen seg en plass og former seg selv i nøyaktig samme stilling. Når det er gjort kan modelleireklumpene lukke opp øynene og finne den som har formet deg.

Musikk som funker til gymtimen >>

Tagget med: , , ,
Postet i Dans, Fangelek, Ferdige opplegg, Gymsal, Inne, Kroppsøving, Leker, Med utstyr, Mellomtrinnet, Musikk, Ressursbank, Samarbeid, Samarbeidsøvelse, Sisten, Ungdom