naturfag.no

naturfag.no har som mål å vere ein viktig ressursstad for lærarar i naturfag og å skape interesse og entusiasme for metodisk fornying, blant anna gjennom meir aktivitetsbasert undervisning med fokus …

viten.no

Viten er et prosjekt som utvikler undervisningsprogrammer i realfag på Internett og forsker på bruken av dem i norsk skole. Målgruppen er elever i grunnskolen og videregående skole.

natursekken.no

Den naturlige skolesekken har som mål å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen, får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og kan bli i stand til å forstå …

forskerfrø.no

forskerfrø.no er et nettsted for barnehagelærere, andre ansatte  i barnehagen, barnehagelærerutdannere og andre naturfagsentusiaster. Nettstedet skal være til inspirasjon og inneholder konkrete tips og ideer til aktiviteter med naturfaglig innhold.

miljolare.no

Nettstedet innholder en rekke aktiviteter som gir idéer til hvordan denne opplæringen kan legges til rette. Det finnes dessuten faglig informasjon og referanser til annet bakgrunnstoff.

naturfagsenteret.no

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring …

VitenWahl

VitenWahl.no er det offisielle nettstedet for fysiker og vitenskapsformidler Andreas Wahl. Her kan du lese mer om Andreas, booke han til ditt arrangment eller ta en titt på tøffe produkter …