Bytte tre

Logo_post_gymtrollSted: Ute i skog
Antall: Deltagere i forhold til antall trær man kan bruke
Utsyr: Ingen utstyr, bare trær.

Hvis dere har et lite åpent skogholt med noen trær det går an å løpe mellom, kan dere leke på samme måte som i «bytt ring» – bare at dere nå står og holder på hvert deres tre, og roperen står et sted mellom dere og roper: «Bytt tre!»

En annen måte: Dere kan først «elle» om hvem som ikke får noe tre. Hun skal være «fanger». De andre står bak hvert sitt tre, slik at fangeren ikke ser dem helt. Der kan to og to gjøre grimaser og tegn til hverandre om at de skal bytte tre.
Det gjør ikke noe om flere par løper og bytter samtidig. Når de løper fram, skal den som ikke har noe tre prøve å fange (ta på) en av dem før de rekker fram til det nye treer. Den som blir tatt, må være «fanger» neste gang.