Brennende lavastein

Skriv ut
Logo_post_gymtrollSted: Et nokså stort område, inne eller ute
Antall: 6 til mange
Utstyr: Kritt eller kjegler til oppmerking, og mange myke baller

Merk opp et område som er cirka 10 x 5 meter. På hver kortside av dette feltet skal to personer stå og sende baller langs bakken med hendene. Resten av deltakerne stiller seg inne i feltet og skal unngå å bli truffet av ballene. Bli man truffet, går man til en av kortsidene, og hjelper til med å sende baller. Den som står igjen til sist, vinner. Husk at ballene alltid skal være langs bakken!

Lukk meny