Boksen går

  • En person står. De andre gjemmer seg. Den som står leter opp de andre.
  • Dersom noen blir funnet skal den som står løpe til boksen og si for eksempel ”Anne på boks”.
  • Den som blir funnet må prøve og komme til boksen før den som står.
  • Dersom det går bra skal det ropes: ”boksen går”.
  • Alle som da er tatt blir fri igjen.
  • Dersom den som blir tatt ikke kommer til boksen må vedkommende vente til boksen går.