Ballder

Skriv ut
Sted: På ballbaner med mål, ute eller inne
Antall: Mange
Utstyr: Fotball, basketball, bandykølle og ball, håndball, flere mål og stoppeklokke

Sett sammen flere ballaktiviteter i en løype. Man skal forsøke å score mål på de forskjellige aktivitetene på færrest mulig forsøk og kortest mulig tid. Aktivitetene kan for eksempel være fotball, basket, håndball og bandy. Én og én løper gjennom løypa, og første stasjon kan være å forsøke og skyte fotballen i mål. Man har tre forsøk på hver stasjon. Hvis man scorer på første stasjon, løper man videre til neste, hvor man skal kaste basketballen i kurven. Hvis man bommer på alle tre forsøkene, løper man allikevel videre til neste stasjon, men laget får en tilleggsstraff på 10 sekunder. Disse sekundene plusses på når man har passert mållinjen. Når førstemann er ferdig med løypa, starter nestemann. To av deltakerne må stå i mål, henholdsvis i fotball og håndball, men disse byttes ut når de selv skal i aksjon i løypa. En må ha stoppeklokke og ta tiden. Bytt på å være keepere og tidtaker.
Varianter: du kan også bruke plystreball, frisbee, og andre spill på stasjonene.

Lukk meny